Ročný tréning "MAJSTER SVOJHO ŽIVOTA" ide do mäsa a je limitovaný pre úzku skupinu ľudí.
Prihlás sa a zisti, či sú ešte voľné miesta.

"Pozývam Vás, ktorí chcete
žiť život podľa seba..."

"Ak si to ty...Pomôžeme ti rozvinúť tvoju múdrosť, dôveru v seba, v tvoje srdce a telo.
Prekonať pocity hanby, menejcennosti a postupne sa stať Majstrom svojho života"

 
Klikni SEM a uchádzaj sa o miesto vo výcviku

Referencie Marekových klientov:

Áno, chcem sa uchádzať o miesto vo výcviku Majster Svojho Života

Z čoho sa skladá ročný výcvik
"Majster svojho života"

Pozývam vás na ročný výcvik zameraný pre ľudí, ktorí chcú za seba prevziať zodpovednosť,
prestať byť obeťou, spraviť si život zmysluplným a radostným.

Spoznať hlbšie seba, spojiť sa so svojim telom, zlepšiť svoje vzťahy, intimitu a sexualitu.
Porozumieť tomu čo sa vám deje v živote. Kde je vaše miesto, kým ste, čo potrebujete.
Dovoliť si žiť život podľa seba. Aby vám dával zmysel a robil radosť.

Začiatok výcviku: 6.2.2020
Miesto konania: Chata pod hviezdami, Modra
Trvanie: 26 dní (6x 4 dni + 2 dňová integrácia výcviku)

1.MODUL (6.2 - 9.2.2020)

 • Úvod do výcviku, zjednotenie pojmov a princípy práce
 • Rozdiel medzi IQ, EQ (emočná inteligencia) a BQ (telesná inteligencia)
 • Zoznámenie s rovinami vnímania
  1. hlava – hruď – brucho a panva
  2. fyzická, emočná, mentálna spirituálna rovina
 • Funkcie a signály tela
  1. Intuitívny pohyb
  2. Vedomý pohyb
  3. Nevedomé pohyby a ich smer
 • Nastavenie hraníc – blízkosť a vzdialenosť
  1. Fyzická a energetická
  2. Komunikácia – prepojenie hlasu a pohybu tela pri Áno a Nie
  3. Ako sa ubrániť manipuláciám
 • Role v našich vzťahoch a živote
 • Spojenie so zdrojom a súcitom k sebe
 • Hanba, zahanbovanie a odvaha
 • Sebaláska a dotyky

2.MODUL (12.3 - 15.3.2020)

 • Korene, domov
 • Základná rodina, hierarchia a moje miesto v nej
 • Súčasný alebo budúci vzťah, partnerstvo a deti
 • Kto som a aké je moje miesto vo svete
 • Moja životná Cesta a smer
 • Energia v našich životoch
  1. Ako jej mať dostatok, kam ju investovať a ako
  2. Prijímanie a dávanie
 • Zmysluplné a nezmysluplné investovanie energie
 • Spojenie s mojim Silovým zvieraťom a spojencom
 • Zákonitosti a pravidlá psychoenergetického fungovania
 • Základné archetypy v živote
  1. Vnútorný muž a vnútorná žena, animus a anima
  2. Bojovník, Milenec, Kúzelník a Kráľ
  3. Bojovníčka, Milenka, Vedma a Kráľovná

3.MODUL (7.5. - 10.5.2020)

 • Energia a rola Bojovníka a Bojovníčky
 • Tieňová časť archetypu v praxi
 • Hlbšia a detailnejšia práca s hranicami
 • Fyzická sila a sebaochrana, sebaúcta a sebahodnota
 • Spojenie sa s vnútorným bojovníkom/bojovníčkou
 • Podvedomé signály a ich dôležitosť
 • Energetická sebaochrana, „môj dom môj hrad“
 • Vnímanie priestoru a orientácia v situáciách
 • Pole vzťahov
  1. Popis, spôsob vnímania
  2. Dynamika prirodzeného toku, tajomstvá
 • Využitie v praktickom živote

4.MODUL (16.7. - 19.7.2020)

 • Energia a rola Milenca a Milenky
 • Tieňová časť archetypu v praxi
 • Dotyky, intimita, zraniteľnosť
 • Princípy práce s hanbou a odvahou
 • Sexualita v mojom živote
 • Sexualita verzus intimita, ako ich žiť harmonicky vo vzťahu
 • Slasť, radosť, nasledovanie krásy
 • Masáže a naladenie sa na seba a partnerku/ra
 • Intímne zóny tela
 • Čuch a vône tela
 • Aromaterapia – základné oleje a ich využitie
  1. Vytvorenie osobného parfému

5.MODUL (17.9. - 20.9.2020)

 • Energia a rola Kúzelníka a Vedmy
 • Tieňová časť archetypu v praxi
 • Základy čínskej medicíny, zdravia a harmónie
 • Práca so symptómami, ich pozadie a rozkódovanie
 • Živly a ich praktické využite
 • Reflexná masáž chodidla
 • Kraniosakrálna terapia a naladenie sa na Dych života
 • Základy čchi-kungu

6.MODUL (19.11. - 22.11.2020)

 • Energia a rola Kráľa a Kráľovnej
 • Tieňová časť archetypu v praxi
 • Ako nimi byť v svojom živote
 • Rodič verzus kamarát vo vzťahu s deťmi
 • „Telo vzťahu“, ako ho ovplyvňuje Zem a prostredie
 • Podpora a ochrana kráľovstva (priestoru vzťahu a rodiny)
 • Žezlo a jablko, koruna a striedanie sa na tróne v partnerstve
 • Funkcia múdreho šaša v kráľovstve a vzťahu
 • Moja osobná cesta v partnerstve
 • Rast a výzvy vzťahov, ich fázy
 • Harmonické prelínanie archetypov v praxi
 • Integrácia výcviku a jednotlivých modulov

7.MODUL - OSLAVA MAJSTROV (12.12. - 13.12.2020)

 1. Prechodový rituál a integrácia výcviku
 2. Vízia pre najbližšie kroky, týždne a mesiace
 3. Záverečná oslava
Áno, chcem sa uchádzať o miesto vo výcviku Majster Svojho Života

Copyright Majstersvojhozivota.sk 2019 | Ochrana údajov | Kontakt